Cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết Khối 10 (lần 1)

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT (LẤN 1) - KHỐI 10 (TIẾT 16)
 
I. Mục tiêu:
- Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về các vấn đề sau:
+ Đặc tính của máy tính điện tử
+ Khái niệm Tin học
+ Đơn vị đo lượng thông tin
+ Các bộ phận chính trong máy tính
+ Biết cách diễn đạt thuật toán bằng phương pháp liệt kê

II. Mục đích yêu cầu của đề:
Yêu cầu học sinh:
- Nắm được đặc tính của máy tính điện tử
- Biết khái niệm Tin học
- Nắm được các đơn vị đo lượng thông tin: Bit, Byte và bội của Byte
- Nắm sơ đồ cấu trúc của một máy tính
- Biết chuyển đổi cơ số đơn giản
- Biểu diễn số thực dưới dạng dấu chấm động
- Diễn đạt được thuật toán bằng phương pháp liệt kê với bài toán đơn giản

III. Ma trận đề
Mức độ
Tin học là một ngành khoa học
Thông tin
và dữ liệu
Giới thiệu về
máy tính
Bài toán và
thuật toán
Nhận biết Câu 1   Câu 2  
Thông hiểu   Câu 3    
Vận dụng       Câu 4
 
 
IV. Cấu trúc đề:
Câu 01 (2đ): Nêu đặc tính máy tính, khái niệm, vai trò…
Câu 02 (2đ): Sắp xếp các đơn vị đo lượng thông tin cho sẵn, kể tên các bộ phận chính trong máy tính? Chức năng của một bộ phận nào đó…
Câu 03 (3đ): Chuyển đổi cơ số, biểu diễn số thực dưới dạng dấu chấm động…
Câu 04 (3đ): Viết  thuật toán cho bài toán đơn giản bằng PP liệt kê.

V. Đề tham khảo:
Câu 01 (2đ): Nêu các đặc tính của máy tính điện tử?
Câu 02 (2đ): Kể tên 4 thiết bị vào (Input device) và 4 thiết bị ra (Output device)?
Câu 03 (3đ): Chuyển đổi cơ số:
a) 2310 = ?2                                                                b) 110102 = ?10­
Câu 04 (3đ): Mô tả thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số nguyên bằng phương pháp Liệt kê?

* Mời quý Thầy Cô bấm vào đây để Download file
 
---------------------------Hết------------------------------
2013-09-24 05:59:35, 470 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Ma trận kiểm tra 45' lần 1 (Tiết 16)

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KHỐI 10

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút lần 2 (HK2)

Cau truc de KT 45 phut (Lan I) HK2

Cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết Khối 10 (Lần 2)

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận