CẤU TRÚC KT 45 PHUT LOP 12 HKI

Quý thầy cô Click vào đây để Download CẤU TRÚC KT 45 PHÚT HKI LỚP 12
2013-10-23 14:17:08, 380 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Ma trận, cấu trúc đề kiểm tra thực hành K12 (HK2)

Cấu trúc đề KT 45 phút Thực hành K12-HK2 (2014-2015)

Cấu trúc đề KT 45 phút K12-HK1(2014-2015)

Ma trận 45 HKII Khối 12

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận