Tuần 29

Tuần 29 (24/02/2014 - 2/3/2014)

I. Kế hoạch trường:
1) Lịch học:
- Học theo TKB mới (Áp dụng từ ngày 24/2/2014)
– Thứ 5 học bù (Xem ở Kế hoạch Chuyên môn)
2) Chuyên môn:
– Thực hiện TKB mới
– Tổ chức học bù (Thầy Tân)
– Làm việc với tổ AV và CĐ, hoàn tất kế hoạch phụ đạo, kiên quyết thực hiện vào tuần 30 (Thầy Tân)
– Lên kế hoạch giảng dạy PCTN cho HS theo chỉ đạo của Sở (Thầy Tân)
– Lên kế hoạch tháng 3, nộp HT phê duyệt và phát hành cho các Tổ (Thầy Tân)
– Trao đổi với HS K12 về tình hình thi TN (Tiết CC) (Thầy Tân)
– Các Tổ:
+ Nộp báo cáo tình hình thực hiện tháng 1+2 và tiến độ chương trình đến hết tuần 29 (qua văn thư)
+ Tiếp tuc thao giảng, dự giờ và thực hiện công tác kểm tra theo KH
+ Xây dựng kế hoạch tháng 3 và nộp HT phê duyệt vào tuần 30
 3) Ngoài giờ:
- Làm việc với nhà thầu để sửa lại bảng khẩu hiệu. (Thầy Minh)
– Tổ chức khám sức khỏe cho HS theo hợp đồng
– Làm việc với GT cho phép Đại học Bình Dương gặp HS K12 trong giờ ra chơi sáng thứ 3
– Tăng cường xử lý học sinh, duy trì tốt nề nếp
 
II. Chuyên môn: Mời quý Thầy Cô xem bên trang
Chuyenmonnh.coo.me

III. Kế hoạch Tổ:
1. Dạy và học theo TKB mới.
2. Dạy bù ngày thứ năm cả buổi sáng và  chiều. ( Xem hướng dẫn HPCM)
3. Giáo viên bộ môn vào  điểm của chương trình SMAS và sổ điểm lớn.
4. Nhóm Tin  tiếp tục  bồi dưỡng hs HSG.
5. Tiếp tục thao giảng dự giờ,
6. Tất cả giáo viên Thống kê chất lượng cột kiểm tra 15’ở màn hình DESKTOP.
7. Tất cả các giáo viên nộp hồ sơ cá nhân tại phòng tổ để tổ trưởng và tổ phó kiể tra hồ sơ đợt 3.
8. Thống kê tiên 1độ chương trình hết tháng 02/2014 (nhóm trưởng Địa và Tin)
9. Tổ trưởng và tổ phó kiểm tra hồ sơ và sổ báo giảng.
 
--------------------------------------------------Hết--------------------------------------------
2014-02-22 15:33:43, 398 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Tuần 26 (Nghỉ Tết)

TUẦN 25 (Nghỉ Tết)

Tuần 38

Tuần 37

Tuần 36

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận