Ma trận 45 HKII Khối 12

Quý thầy (Cô) Click vào đây để Download cấu trúc ma trận kiểm tra 45 phút khối 12 HKII
 
2014-02-28 07:27:17, 356 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Ma trận, cấu trúc đề kiểm tra thực hành K12 (HK2)

Cấu trúc đề KT 45 phút Thực hành K12-HK2 (2014-2015)

Cấu trúc đề KT 45 phút K12-HK1(2014-2015)

CẤU TRÚC KT 45 PHUT LOP 12 HKI

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận