Đề cương, cấu trúc kiểm tra HK2-K10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC KHỐI 10 HKII NĂM HỌC 2013 – 2014 (CHÍNH THỨC)
(DOWNLOAD)
I. NỘI DUNG:
§14.  Khái niệm về Soạn thảo văn bản
- Nêu Khái niệm soạn thảo văn bản;
- Trình bày các thuộc tính định dạng:  kí tự, đoạn văn bản, trang văn bản;
- Nêu một số quy ước trong việc gõ văn bản
- Điều kiện để gõ được văn bản tiếng Việt trong Word
Vận dụng:
- Cho Văn bản Việt yêu cầu viết kiểu Telex hoặc kiểu VNI
- Cho đoạn văn bản hỏi đã dùng những thuộc tính nào?
§15. Làm quen với MS Word
- Các thao tác cơ bản: khởi động/kết thúc Word; mở (mới, tệp văn bản đã có); lưu tệp VB; Chọn, xóa, sao chép, di chuyển VB
§17. Một số chức năng khác
- Cho VB đã định dạng hỏi thuộc định dạng nào? Nêu thao tác (Hiểu)
- Nêu thao tác ngắt trang & đánh số trang; in văn bản
§19. Tạo & làm việc với bảng
- Nêu các bước: Tạo bảng; Chọn thành phần của bảng; thay đổi kích thước của cột (hay hàng); Chèn thêm hoăc xóa ô (hàng, cột); tách một ô thành nhiều ô, gộp nhiều ô thành 1 ô; căn lề văn bản
- Cho bảng yêu cầu nêu các bước để tạo ra bảng đã cho hoặc cho 2 bảng A, B yêu cầu nêu các bước để bảng A thành bảng B (vận dụng)
§20. Mạng máy tính
- KN mạng máy tính, lợi ích của mạng máy tính
- Trình bày kiến thức cơ bản về mạng có dây, mạng không dây; mạng cục bộ và mạng diện rộng.
- Nêu khái niệm giao thức truyền thông
§21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
- KN Internet
- Các cách kết nối Internet (Chỉ nêu các cách không nêu cụ thể)
- Nhiệm vụ cụ thể của giao thức TCP/IP trong mạng
- Kiến thức về địa chỉ IP, máy chủ DNS
 
II. MA TRẬN ĐỀ:
 Mức độ Nội dung Điểm
Nhận biết   Câu 1. KN, chức năng, lợi ích... 3
Biết, Hiểu   Câu 2. Thao tác trên word (Lưu, mở tệp, định dạng, …), các kiến thức trong mạng 3
Vận dụng   Câu 3. Viết được chữ việt trong soạn thảo 1
Vận dụng
  Câu 4.     - Nhận dạng các thuộc tính định dạng
                 - Liệt kê được các bước tạo ra bảng
3
 
 
III. CẤU TRÚC ĐỀ:
Câu 01:
a. Phần Word: (1đ)
b. Phần mạng: (2đ)
Câu 02:
a. Trên tệp Word: Mở, đóng, lưu tệp; Khởi động/kết thúc Word                    (1.5đ)
b. Trên văn bản: Chọn, xóa, sao chép, di chuyển văn bản.                            (1.5đ)
Câu 03: Cho đoạn văn bản Việt yêu cầu viết ở dạng VNI hoặc Telex                          (1đ)
Câu 04:
a. Cho văn bản yêu cầu cho biết đã dùng những thuộc tính định dạng nào?    (1,5đ)
b. Cho bảng, yêu cầu trình bày các bước để tạo ra bảng                               (1,5đ)
* Lưu ý: Quý Thầy Cô có thể thay đổi thang điểm từng câu (a, b) cho tương xứng với kiến thức

IV. ĐỀ THAM KHẢO:

Câu 01:
a(1.5đ): Nêu khái niệm hệ soạn thảo văn bản?
b(1.5đ). Nêu khái niệm mạng máy tính?
Câu 02:
a(2đ): Trình bày thao tác khởi động và kết thúc Micosost Word?
b(1đ): Em hiểu thế nào về địa chỉ IP?
Câu 03(1đ): Hãy trình bày cách gõ văn bản sau bằng một trong hai cách (VNI hoặc Telex) mà em đã học
“Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”
Câu 04:
a(1đ): Liệt kê những thuộc tính định dạng đã được áp dụng trên đoạn văn bản sau:
Ý Thu (Xuân Diệu)
Những chút hồ buồn(1) trong lá rụng 
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân 
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng(2)
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần…
b(2đ): Trình bày các bước để tạo ra bảng sau:
 
--------------------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------------------
2014-04-03 13:43:49, 384 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Đề cương HK1 Khối 10, 2014-2015

Đề cương thi lại Khối 10 - Năm học 2013-2014 (Dự kiến)

Đề cương HK1-K10

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận