Ma trận đề kiểm tra K12(2015-2016)_FULL

Quý Thầy Cô in ra + 4 đề kiểm tra + Đáp án kẹp vào hồ sơ chuyên môn của quý Thầy Cô
Mời quý Thầy Cô DOWNLOAD
2016-04-21 06:39:03, 171 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Ma trận đề thi HK2

Bài tập trắc nghiệm K12 (2015-2016)

Đề cương kiểm tra HK2 - Khối 12

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HK2 KHỐI 12 NĂM HỌC 2014-2015 (đã thống nhất)

Đề cương Tin 12 HK1, 2014-2015

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận