Đánh giá Phó HT và chuẩn giáo viên

Thầy Cô Download 2 file sau về tham khảo, nhập điểm thử để đánh giá cho chính xác
1/ Các mức xếp loại (DOWNLOAD)
2/ Nhập điểm thử để đánh giá (DOWNLOAD)
2016-05-18 04:49:25, 134 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Office 2003

Danh sách học sinh K10, 2016-2017(Cập nhật 23/2/2017)

Danh sách HS năm học 2016-2017 (Cập nhật đến 29/10/2016)

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI PHÒNG THỰC HÀNH 2016-2017

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY 1617

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận