Kế hoạch tuần 20 (22/12 - 28/12/2014)

I. KẾ HOẠCH TRƯỜNG (DOWNLOAD)

II. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN: (
DOWNLOAD)

III. GVCN

1/ Ngoài giờ (DOWNLOAD)
2/ Thi đua (
DOWNLDOAD)
3/ KH P.Giám thị (DOWNLOAD)

IV. KẾ HOẠCH TỔ (DOWNLOAD)
2014-12-20 16:18:04, 349 lần đọc
Phản hồi
Liên quan

Kế hoạch Tuần 24(19/1 - 25/1/2015)

Kế hoạch Tuần 23(12/1 - 18/1/2015)

Kế hoạch tuần 22 (5/1 - 11/01/2015)

Kế hoạch tuần 21 (29/12/2014 - 4/1/2015)

Kế hoạch tuần 19 (15/12 - 21/12/2014)

Website của Tổ Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ, La Gi, Bình Thuận